Thënia e ditës

Nëse po kërkon shpresë, paqe, gëzim dhe dashuri këtë sezon Krishtlindjeje, hidh vështrimin te Perëndia.

Posted in Tema e ditës | Leave a comment

“Mbani shpresë të plotë në hirin që do Të vijë mbi ju në zbulesën e Jezu Krishtit” (1 Pjetrit 1:13).

Unë besoj se i gjithë Shkrimi është i lidhur dhe të gjitha pjesën e tij varen nga njëra-tjetra. Megjithatë u habita kur leximi im i nëntorit në librin 1 Pjetrit preku të katër temat e Ardhjes: ajo periudha kohore në kalendarin e kishës ku shumë të krishterë përgatiten të festojnë ardhjen e parë të Krishtit, ndërkohë që mezi presin ardhjen e Tij të dytë. Gjatë Ardhjes ne theksojmë shpresën, paqen dhe dashurinë, të cilën Zoti e dërgoi me Krishtin.

SHPRESË. Ne kemi një trashëgimi që ruhet në parajsë, një shpresë të gjallë nëpërmjet ringjalljes së Krishtit prej së vdekurish (1 Pjetrit 1:3-5).

PAQE. Ne do ta duam jetën dhe do të shohim ditë të mira, nëse largohemi nga e keqja dhe kërkojmë paqen, sepse Zoti vigjilon për të drejtët dhe dëgjon lutjet e tyre (3:10-12)

GËZIM. Ne kemi gëzim që nuk mund të shprehet, edhe pse kalojmë prova, sepse besimi ynë po vihet në provë për të dalë i vërtetë. Fundi i këtij besimi është shpëtimi i shpirtrave tanë (1:6-9)

DASHURI. Ne mund ta duam njëri-tjetrin me një zemër të pastër, sepse kemi rilindur përmes fjalës së Zotit, e cila jeton dhe mbetet përjetë (1:22-23).

Ngaqë Krishti erdhi herën e parë, ne mund të jetojmë me shpresë, paqe, gëzim dhe dashuri, derisa Ai të vijë përsëri. – Julie Ackerman Link

Posted in Tema e ditës | Leave a comment